Dla dłużników:

  • analizujemy sytuację przedsiębiorców pod kątem ich niewypłacalności,
  • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości, zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów,
  • zapewniamy ochronę praw dłużnika w trakcie całego postępowania upadłościowego,
  • rozmawiamy z syndykami i przekonujemy ich do rozwiązań najlepszych dla dłużników.

Dla wierzycieli:

  • zapewniamy pomoc i doradztwo w trakcie postępowań upadłościowych,
  • reprezentujemy Klientów na radach wierzycieli,
  • analizujemy podstawy odpowiedzialności członków zarządu i dochodzimy od nich roszczeń niewypłacalnej spółki.

Dla syndyków:

  • pomagamy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie postępowań upadłościowych,
  • reprezentujemy syndyków w dochodzeniu roszczeń należnych masie upadłości, w tym roszczeń wynikających z czynności prawnych bezskutecznych w stosunku do masy upadłości.