Nasza kancelaria zapewnia pełne wsparcie w ochronie praw własności intelektualnej:

  • doradzamy w sprawach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej i umowy o zakazie konkurencji,
  • badamy zdolność rejestrową praw własności intelektualnej,
  • świadczymy pomoc prawną w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • prowadzimy negocjacje i spory sądowe w związku z naruszeniami praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, a także zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzimy postępowania sprzeciwowe oraz postępowania o unieważnienie praw własności przemysłowej przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym RP, a także przed organami Unii Europejskiej.