Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych:

  • przygotowujemy, opiniujemy i negocjujmy umowy handlowe,
  • opracowujemy dokumenty korporacyjne spółek, w tym między innymi umowy i statuty spółek, uchwały oraz regulaminy zarządu i rady nadzorczej,
  • zapewniamy obsługę na zgromadzeniach wspólników i na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
  • reprezentujemy przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich szczebli oraz organami administracji,
  • wspieramy Klientów w mediacjach sądowych i pozasądowych,
  • opracowujemy dokumentację pracowniczą i doradzamy w zakresie prawa pracy,
  • doradzamy w sprawach cywilnych i gospodarczych,
  • pomagamy w dochodzeniu należności,
  • zapewniamy wszechstronną pomoc w restrukturyzacji zadłużenia.