Obsługujemy kompleksowo likwidacje podmiotów gospodarczych:

  • przygotowujemy dokumentację niezbędną do otwarcia likwidacji,
  • pełnimy funkcje likwidatorów,
  • zapewniamy obsługę księgowo – finansową oraz kadrową, w tym zaświadczenia Rp-7,
  • zapewniamy archiwizację dokumentacji,
  • wyrejestrowujemy likwidowany podmiot jako podatnika i płatnika składek ZUS,
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne celem wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru.