Dla dłużników:

  • zapewniamy fachową analizę sytuacji finansowej i pomagamy dobrać odpowiedni sposób restrukturyzacji,
  • przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do wszczęcia sądowej procedury restrukturyzacji zadłużenia,
  • przygotowujemy propozycje restrukturyzacji długów celem zapewnienia przedsiębiorcy dalszego funkcjonowania,
  • udzielamy porad w zakresie stosowania prawa restrukturyzacyjnego,
  • reprezentujemy dłużników w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla wierzycieli:

  • zapewniamy bieżące doradztwo oraz analizę proponowanych warunków restrukturyzacji wierzytelności,
  • reprezentujemy wierzycieli w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych.

Dla nadzorców / zarządców:

  • wspieramy opiniami prawymi dotyczącymi stosowania prawa restrukturyzacyjnego,
  • proponujemy bezpieczne rozwiązania oparte zarówno na osobistym doświadczeniu jak i analizie prawnej.