Wielkopolskie Centrum Mediacji

Wielkopolskie Centrum Mediacji powstało w 2012 roku
i od tego czasu zrzeszeni w nim mediatorzy przeprowadzili setki mediacji
propagując ideę polubownego zakończenia sporów gospodarczych i konfliktów międzyludzkich.

W dobrej atmosferze, z pasją, empatią i zaangażowaniem pomagamy rozwiązywać problemy
i zażegnywać konflikty.

Gwarantujemy pełen
profesjonalizm,

poszanowanie dobrowolności i całkowitą poufność rozmów, a także zapewniamy wsparcie prawnicze.

Prowadzimy mediacje na zlecenie sądów powszechnych,
a także mediacje pozasądowe na indywidualne zlecenia stron.

Nasi mediatorzy

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu – pomyślnie
przeprowadzą Państwa przez cały proces mediacji
i pomogą znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie konfliktu.

Krystyna Bartoszewska i Leszek Binkowski są mediatorami
wpisanymi na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

O mediacji

Naturalną i ponadczasową potrzebą człowieka jest potrzeba godzenia się.

Właśnie temu służy mediacja, której głównym celem jest pojednawcze rozwiązanie sporu przy pomocy bezstronnego mediatora.

Mediacja jest prowadzona na zasadzie całkowitej dobrowolności i poufności. Wypracowana przez strony mediacji ugoda opiera się na przeświadczeniu stron o skuteczności wybranego rozwiązania. Daje gwarancję wywiązania się z przyjętych dobrowolnie zobowiązań, usuwa źródło konfliktu i pozwala zachować dobre relacje.

Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego i może być prowadzona w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Mediacja może się toczyć w ramach procesu sądowego na podstawie skierowania na mediację przez sąd, ale też bez udziału sądu – na wniosek samych zainteresowanych stron.

Ważne dla stron mediacji jest to, że ugoda którą zawierają w mediacji po jej zatwierdzeniu przez sąd wywołuje takie same skutki jak orzeczenie sądowe i kończy spór.