Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu ochrony danych osobowych, w tym między innymi:

  • przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych,
  • wdrażamy kompleksowe rozwiązania zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem,
  • doradzamy w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych,
  • przygotowujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, rejestry czynności przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, rejestry naruszeń ochrony danych osobowych, polityki ochrony danych osobowych,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi.