Naturalną i ponadczasową potrzebą człowieka jest potrzeba godzenia się.

Właśnie temu służy mediacja, której głównym celem jest pojednawcze rozwiązanie sporu przy pomocy bezstronnego mediatora.

Mediacja jest prowadzona na zasadzie całkowitej dobrowolności i poufności. Wypracowana przez strony mediacji ugoda opiera się na przeświadczeniu stron o skuteczności wybranego rozwiązania. Daje gwarancję wywiązania się z przyjętych dobrowolnie zobowiązań, usuwa źródło konfliktu i pozwala zachować dobre relacje.

Mediacja znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia społecznego i może być prowadzona w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

Mediacja może się toczyć w ramach procesu sądowego na podstawie skierowania na mediację przez sąd, ale też bez udziału sądu  – na wniosek samych zainteresowanych stron.

Ważne dla stron mediacji jest to, że ugoda którą zawierają w mediacji po jej zatwierdzeniu przez sąd wywołuje takie same skutki jak orzeczenie sądowe i kończy spór.