Krystyna Bartoszewska i Leszek Binkowski są mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.