W tym dziale prezentujemy wszystkie postępowania upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które prowadzone są przez zespół Kancelarii. Tu mogą Państwo sprawdzić na jakim etapie znajdują się poszczególne postępowania upadłościowe.