Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 33/18

Data ogłoszenia upadłości

06 marca 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

26 marca 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

Lista wierzytelności

04 lipca 2018 r. syndyk złożyła do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 02 sierpnia 2018 r.)