Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 272/17

Data ogłoszenia upadłości

06 grudnia 2017 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

21 grudnia 2017 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

Lista wierzytelności

W dniu 13 grudnia 2018 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 06 lutego 2019 r.).

Likwidacja masy upadłości

Likwidacja masy upadłości została zakończona.