Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XIV GUp 272/17

Date of the declaration of bankruptcy

06 grudnia 2017 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

21 grudnia 2017 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

List of claims

W dniu 13 grudnia 2018 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 06 lutego 2019 r.).

Liquidation of the bankruptcy estate

Likwidacja masy upadłości została zakończona.