Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 51/13

Data ogłoszenia upadłości

16 lipca 2014 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Ryszard Rakower