Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 51/13

Date of the declaration of bankruptcy

16 lipca 2014 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Ryszard Rakower