Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 265/17

Data ogłoszenia upadłości

04 grudnia 2017 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

20 grudnia 2017 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

Lista wierzytelności

30 lipca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 07 września 2018 r.). Lista została zatwierdzona postanowieniem z dnia 02 października 2018 r.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 19 listopada 2018 r. syndyk przesłał do Sądu ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.

W dniu 08 lutego 2019 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.