Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XIV GUp 265/17

Date of the declaration of bankruptcy

04 grudnia 2017 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

20 grudnia 2017 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

List of claims

30 lipca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 07 września 2018 r.). Lista została zatwierdzona postanowieniem z dnia 02 października 2018 r.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

W dniu 19 listopada 2018 r. syndyk przesłał do Sądu ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.

W dniu 08 lutego 2019 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.