Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 73/18

Data ogłoszenia upadłości

11 kwietnia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

25 kwietnia 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Małgorzata Dominiak

Lista wierzytelności

11 października 2018 r. syndyk złożyła do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG 11 grudnia 2018 r.). Lista wierzytelności zatwierdzona postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r.

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone.