Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XIV GUp 73/18

Date of the declaration of bankruptcy

11 kwietnia 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

25 kwietnia 2018 r.

Trustee in bankruptcy

Krystyna Bartoszewska

Judge-commissioner

SSR Małgorzata Dominiak

List of claims

11 października 2018 r. syndyk złożyła do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG 11 grudnia 2018 r.). Lista wierzytelności zatwierdzona postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r.

Completion of the proceeding

Postępowanie zakończone.