Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 184/18

Data ogłoszenia upadłości

27 lipca 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

10 sierpnia 2018 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Ryszard Rakower

Lista wierzytelności

W dniu 21 stycznia 2019 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.

Zakończenie postępowania

Postępowanie w toku.