Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 184/18

Date of the declaration of bankruptcy

27 lipca 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

10 sierpnia 2018 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Ryszard Rakower

List of claims

W dniu 21 stycznia 2019 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.

Completion of the proceeding

Postępowanie w toku.