Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 125/17

Data ogłoszenia upadłości

09 czerwca 2017 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

03 lipca 2017 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Ryszard Rakower

Lista wierzytelności

14 marca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 25 czerwca 2018 r.). Lista wierzytelności zatwierdzona postanowieniem z dnia 09 października 2018 r.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.