Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 125/17

Date of the declaration of bankruptcy

09 czerwca 2017 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

03 lipca 2017 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Ryszard Rakower

List of claims

14 marca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 25 czerwca 2018 r.). Lista wierzytelności zatwierdzona postanowieniem z dnia 09 października 2018 r.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.