Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 3/18

Data ogłoszenia upadłości

16 stycznia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

02 lutego 2018 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

Lista wierzytelności

20 czerwca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 30 lipca 2018 r.) Lista zatwierdzona postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 10 września 2018 r.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 06 listopada 2018 r. syndyk złożył do Sądu ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 31 stycznia 2019 r.

W dniu 13 lutego 2019 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.