Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XIV GUp 3/18

Date of the declaration of bankruptcy

16 stycznia 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

02 lutego 2018 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

List of claims

20 czerwca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 30 lipca 2018 r.) Lista zatwierdzona postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 10 września 2018 r.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

W dniu 06 listopada 2018 r. syndyk złożył do Sądu ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 31 stycznia 2019 r.

W dniu 13 lutego 2019 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.