krs

0000080448

nip

7642304202

regon

570905030

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 23/15

Data ogłoszenia upadłości

24 marca 2015 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

15 kwietnia 2015 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Przemysław Nowacki

Lista wierzytelności

12 kwietnia 2016 r. syndyk złożył listę wierzytelności.
Obecnie procedowany jest sprzeciw od listy wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

Syndyk zakończył likwidację masy upadłości

Plan podziału

Syndyk sporządził 5 odrębnych planów podziału

Zakończenie postępowania

Postępowanie w toku