krs

0000080448

nip

7642304202

regon

570905030

Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 23/15

Date of the declaration of bankruptcy

24 marca 2015 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

15 kwietnia 2015 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Przemysław Nowacki

List of claims

12 kwietnia 2016 r. syndyk złożył listę wierzytelności.
Obecnie procedowany jest sprzeciw od listy wierzytelności.

Liquidation of the bankruptcy estate

Syndyk zakończył likwidację masy upadłości

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

Syndyk sporządził 5 odrębnych planów podziału

Completion of the proceeding

Postępowanie w toku