krs

0000223114

nip

7822311801

regon

634635130

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 51/14

Data ogłoszenia upadłości

1 października 2014 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

14 października 2014 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Przemysław Nowacki

Lista wierzytelności

16 listopada 2015 r. syndyk złożył listę wierzytelności. Lista wierzytelności nie jest jeszcze prawomocna. Obecnie procedowany jest sprzeciw od listy wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.

Plan podziału

Syndyk sporządził trzy częściowe plany podziału funduszów masy upadłości obejmujące wierzytelności ujęte na liście wierzytelności w kategorii II i III.