krs

0000223114

nip

7822311801

regon

634635130

Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 51/14

Date of the declaration of bankruptcy

1 października 2014 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

14 października 2014 r.

Trustee in bankruptcy

Krystyna Bartoszewska

Judge-commissioner

SSR Przemysław Nowacki

List of claims

16 listopada 2015 r. syndyk złożył listę wierzytelności. Lista wierzytelności nie jest jeszcze prawomocna. Obecnie procedowany jest sprzeciw od listy wierzytelności.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości jest w toku.

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

Syndyk sporządził trzy częściowe plany podziału funduszów masy upadłości obejmujące wierzytelności ujęte na liście wierzytelności w kategorii II i III.