Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 65/16

Data ogłoszenia upadłości

21 marca 2016 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

ASR Artur Kapłon

Lista wierzytelności

20 lipca 2016 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 17 maja 2017 r. syndyk przesłał do Sądu ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r.

W dniu 22 października 2018 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.