Bankruptcy court

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Court reference number

XI GUp 65/16

Date of the declaration of bankruptcy

21 marca 2016 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

ASR Artur Kapłon

List of claims

20 lipca 2016 r. syndyk przesłał do Sądu listę wierzytelności.

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

W dniu 17 maja 2017 r. syndyk przesłał do Sądu ostateczny plan podziału. Ostateczny plan podziału zatwierdzony postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2018 r.

W dniu 22 października 2018 r. syndyk wykonał ostateczny plan podziału.