Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 38/18

Data ogłoszenia upadłości

08 marca 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

26 marca 2018 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Monika Smusz - Kulesza

Lista wierzytelności

17 lipca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 12 września 2018 r.) Lista została zatwierdzona postanowieniem z dnia 24 października 2018 r.

09 października 2018 r. syndyk złożył do Sądu I uzupełniającą listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 15 listopada 2018 r.) Lista zatwierdzona postanowieniem z dnia 08 stycznia 2019 r.)

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 13 lutego 2019 r. syndyk złożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.