Bankruptcy court

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Court reference number

XI GUp 38/18

Date of the declaration of bankruptcy

08 marca 2018 r.

Date of publication in the Court and Commercial Gazette

26 marca 2018 r.

Trustee in bankruptcy

Leszek Binkowski

Judge-commissioner

SSR Monika Smusz - Kulesza

List of claims

17 lipca 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 12 września 2018 r.) Lista została zatwierdzona postanowieniem z dnia 24 października 2018 r.

09 października 2018 r. syndyk złożył do Sądu I uzupełniającą listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 15 listopada 2018 r.) Lista zatwierdzona postanowieniem z dnia 08 stycznia 2019 r.)

Liquidation of the bankruptcy estate

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Distribution plan of the bankruptcy estate funds

W dniu 13 lutego 2019 r. syndyk złożył do Sądu ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości.