krs

0000673580

nip

7651693746

regon

367039377

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 731/20

Data ogłoszenia upadłości

21 października 2020 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

11 stycznia 2021 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Lista wierzytelności

Do dnia 10 lutego 2021 r. należy zgłaszać swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.

Likwidacja masy upadłości

Syndyk sprzedał część masy upadłości w trybie art. 310 ust. 1 pr.up.