krs

0000673580

nip

7651693746

regon

367039377

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 731/20

Data ogłoszenia upadłości

21 października 2020 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

11 stycznia 2021 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Lista wierzytelności

Do dnia 10 lutego 2021 r. należy zgłaszać swe wierzytelności Syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.

Syndyk masy upadłości złożył w dniu 20.12.2021 r. w sądzie listę wierzytelności.

11 lutego 2022 r. – ogłoszenie w MSiG o złożeniu listy wierzytelności wraz z pouczeniem o jej zaskarżeniu.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2022 r. Sędzia – komisarz zatwierdził listę wierzytelności.

Likwidacja masy upadłości

Syndyk sprzedał część masy upadłości w trybie art. 310 ust. 1 pr.up.

Syndyk sprzedał zapasy znajdujące się w masie upadłości.

20.01.2023 – sprzedaż przez syndyka należności.

Syndyk zlikwidował całą masę upadłości.

Plan podziału

08 marca 2023 r. – złożenie przez syndyka ostatecznego planu podziału.