Adres zarządcy

ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań

Adres dłużnika

ul. Długa 3, 62-030 Luboń

krs

0000261260

nip

7811645326

regon

639637932

Sąd restrukturyzacyjny

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Rodzaj postępowania

postępowanie sanacyjne

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego

XI GRs 16/19

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

02 grudnia 2019 r.

Zarządca

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Magdalena Bojarska

Spis wierzytelności

W dniu 26 maja 2020 r. zarządca przesłała spis wierzytelności do Sądu Restrukturyzacyjnego (obwieszczono w MSiG w dniu 08 października 2020 r.).

Plan restrukturyzacyjny i jego realizacja

W dniu 02 marca 2020 r. zarządca przesłała do Sądu Restrukturyzacyjnego plan restrukturyzacyjny.