Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XIV GUp 283/17

Data ogłoszenia upadłości

20 grudnia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

02 lutego 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Małgorzata Dominiak

Lista wierzytelności

W dniu 03 lipca 2018 r. syndyk przesłała do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 22 sierpnia 2018 r.). Lista zatwierdzona postanowieniem z dnia 18 września 2018 r.

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości został zakończony.

Plan podziału

W dniu 05 grudnia 2018 r. syndyk przesłała do Sądu ostateczny plan podziału (obwieszczono w MSiG w dniu 04 lutego 2019 r.).