Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 4/08

Data ogłoszenia upadłości

14 maja 2004 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Irena Flotyńska