Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. T. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź

Data ogłoszenia upadłości

16 stycznia 2018 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

30 stycznia 2018 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Izabela Ścieszko - Twardowska

Plan podziału

W dniu 26 marca 2019 r. syndyk przesłała do Sądu ostateczny plan podziału.