Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 242/17

Data ogłoszenia upadłości

18 października 2017 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Łukasz Lipowicz

Lista wierzytelności

13 kwietnia 2018 r. syndyk złożył do Sądu listę wierzytelności (obwieszczono w MSiG w dniu 28 stycznia 2019 r.)