Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 112/19

Data ogłoszenia upadłości

10 kwietnia 2019 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

23 kwietnia 2019 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

ASR Artur Kapłon