Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 212/19

Data ogłoszenia upadłości

03 lipca 2019 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

24 lipca 2019 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Sędzia-komisarz

SSR Przemysław Nowacki

Lista wierzytelności

19 lutego 2020 – syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności.