Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 739/21

Data ogłoszenia upadłości

2 lipca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

19 lipca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 14 marca 2022 roku w przedmiocie zakończenia postępowania.

Postępowanie zakończone.