Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 768/21

Data ogłoszenia upadłości

13 lipca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

22 lipca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Likwidacja masy upadłości

Proces likwidacji masy upadłości nie został zakończony.

Zakończenie postępowania

Postępowanie nie zostało zakończone.