Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 836/21

Data ogłoszenia upadłości

3 sierpnia 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

18 sierpnia 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 2 lutego 2022 roku w przedmiocie ustalenia planu spłat.

Postępowanie zakończone.