Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 745/21

Data ogłoszenia upadłości

6 lipca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

20 lipca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 15 grudnia 2021 roku w przedmiocie ustalenia planu spłat.

Postępowanie zakończone.