Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 718/21

Data ogłoszenia upadłości

28 czerwca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

14 lipca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone.