Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 37/12

Data ogłoszenia upadłości

11 lipca 2012 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Sędzia-komisarz

SSR Adam Januszewski