Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 740/21

Data ogłoszenia upadłości

2 lipca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

15 lipca 2021 r.

Syndyk

Krystyna Bartoszewska

Zakończenie postępowania

Postanowienie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego, odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty albo warunkowego umorzenia zobowiązań.

Postępowanie zakończone.