krs

0000468518

nip

7851797893

regon

302447724

Sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Sygnatura akt postępowania upadłościowego

XI GUp 750/21

Data ogłoszenia upadłości

07 lipca 2021 r.

Data publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

16 sierpnia 2021 r.

Syndyk

Leszek Binkowski

Lista wierzytelności

Do dnia 15 września 2021 r. należy zgłaszać swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.